Zoom Player Standard

Zoom Player được hình thành một cách sáng tạo để lấp đầy khoảng trống trong bộ phận phát đa phương tiện.

Zoom Player muốn đơn giản hoá việc chơi file media cho người sử dụng, trong khi Power Users có lẽ yêu cầu thực hiện một cách khó khăn việc chơi các file media của nó đến những chi tiết kỹ thuật chính xác.

Zoom Player Standard

Nói tóm lại, Zoom Player tận dụng giao diện đơn giản và bóng mượt, kết hợp với các tính năng dễ dàng truy cập đồng thời cung cấp hộp thoại điều khiển cấp cao ngoài những tính năng có thể nhìn thấy.

Zoom Player được thiết kế sao cho ít chiếm tài nguyên hệ thống đến mức tối đa, cung cấp thông tin phản hồi/hướng thích hợp và duy trì sự riêng biệt từ các ứng dụng khác và các thành phần của hệ thống mà không huỷ hoại tính chất ổn định toàn diện.

Zoom Player có khả năng chơi các định dạng media thông thường và một vài định dạng khác bao gồm: AVI, Matroska (MKV), QuickTime (MOV), Cellphone 3GPP (3GP), Flash (SWF), RealMedia (RA/RM/RMVB/RAM), định dạng Windows Media (ASF/WMV/WMA bao gồm DRM with WMV Professional version), OGG Movie (OGM), MPEG-1 (MPG/VCD), MPEG-2 (MPG/SVCD/VOB), MPEG-4 (DIVX/XVID/ISO), VP3-VP6, MPEG Layer 3 (MP3), Vorbis Audio (OGG), Dolby Digital (AC3), Advanced Audio Coding (AAC), MusePack Audio (MPC), FLAC Audio (FLAC), OptimFROG Audio, Monkey Audio (APE), True Audio (TTU), Wave Audio (WAV), CD-Audio.

Nhữnh tính năng chính của Zoom Player Standard:

  • Hỗ trợ hộp thoại cao cấp để điều chỉnh các cài đặt như: điều chỉnh các thiết lập màu sắc, xác định trình đơn ngữ cảnh…
  • Hỗ trợ nhiều định dạng tệp tin Media khác nhau như: AVI, MOV, Matroska, MOV, 3GP, SWF, RealMedia, WMV, OGG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP3, AC3, AAC, MPC, FLAC, TTU, WAV, CD-Audio…
  • Tương thích với các ứng dụng khác và chương trình khác, đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động an toàn..

Hướng dẫn

Bạn có thể download Zoom Player Professional 5.02 dùng thử 90 ngày với dung lượng 2.8MB tại đây.

Link download : http://www.zptechnology.com/download/zp502std.exe

Trả lời