Zipfocus

Zipfocus là tiện ích nhỏ, portable, có khả năng nén và giải nén phù hợp cho mục đích sử dụng đơn giản và khôi phục từ việc sao lưu dữ liệu.

Link download : http://www.skaro.net/zipfocus/zipfocus.exe

Trả lời