YouTube Time

Với YouTube Time, người dùng có thể dễ dàng xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của một đoạn video YouTube và bỏ qua những phần khác chỉ trong vài giây thao tác. YouTube Time phân ra 3 bước rõ ràng cho bạn: bước 1 dán URL của video, bước 2 xác định thời gian bắt đầu, bước 3 nhấn nút Get Link và chờ cho đến khi YouTube Time cắt xong video. Sau vài giây, dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn một URL để xem video mới sau khi cắt.

Link download : http://youtubetime.com/

Trả lời