Yahoo Password Decryptor

Yahoo Password Decryptor là một phần mềm miễn phí giúp bạn khôi phục mật khẩu đăng nhập Yahoo từ các trình duyệt web và dịch vụ tin nhắn tức thời phổ biến rất nhanh chóng và dễ dàng.

Yahoo Password Decryptor

Tính năng chính:

  • Ngay lập tức giải mã và khôi phục mật khẩu bị mã hóa từ các trình duyệt web và dịch vụ tin nhắn tức thời phổ biến như: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Apple Safari, PaltalkScene IM, Pidgin, Miranda Messenger
  • Sở hữu các giao diện đồ họa và phiên bản dòng lệnh
  • Khôi phục mật khẩu không kể độ dài và tính phức tạp của nó
  • Tự động phát hiện ra tất cả ứng dụng được hỗ trợ và phục hồi mật khẩu được lưu trữ
  • Tính năng phân loại giúp bạn sắp xếp mật khẩu được phục hồi theo thứ tự khác nhau để dễ dàng tìm kiếm
  • Lưu danh sách mật khẩu được khôi phục sang tập tin HTML/XML/TXT
  • Dễ dàng sử dụng nhờ giao diện thân thiện với người dùng
  • Hỗ trợ cài đặt và gỡ bỏ cài đặt phần mềm

Xem video giới thiệu phần mềm Yahoo Password Decryptor dưới đây:

Bé Ngoan

Link download : http://securityxploded.com/getfile_plus.php?id=4444

Trả lời