Yahoo! Messenger for Web

Chỉ cần đăng nhập vào Yahoo! Mail để sử dụng dịch vụ Yahoo! Messenger trên Web mà bạn đã biết và yêu thích. Yahoo! Messenger trong Yahoo! Mail cũng cho phép bạn chat với bạn bè trên Facebook và Windows Live mà không cần bất kỳ cài đặt nào.

Link download : http://mail.yahoo.com/

Trả lời