xPort for Mac

Bạn muốn tất cả các âm nhạc trên iPod của bạn và muốn chuyển bài hát giữa iPod và máy Mac một cách đơn giản và dễ dàng? xPort là phần mềm giúp bạn làm điều này.

Các tính năng:

– Nhận nhạc iPod chuyển nó vào iTunes.

– Sao lưu iPod để tránh mất âm nhạc

Cho phép nghe nhạc iPod trong tất cả các máy nghe nhạc phương tiện truyền thông với danh sách m3u.

Sao chép 25GB nhạc iPod của bạn với máy Mac

Tìm lời bài hát yêu thích của bạn trên internet.

xPort for Mac

Phương Lan

Link download : http://download.cnet.com/xPort/3000-18545_4-74545.html

Trả lời