Xcode for Mac

Xcode 4.1 là công cụ phần mềm xây dựng phát triển ứng dụng cho Mac, iPhone, iPad miễn phí, giúp nhà phát triển viết ứng dụng tốt hơn.

Phiên bản mới có giao diện được thiết kế lại, cho hiệu suất tốt hơn khi viết mã, thử nghiệm, kiểm lỗi, tất cả được hiển thị trong một cửa sổ duy nhất.

xcode for Mac

Tính năng chính

  • Interface Builder tích hợp hoàn toàn như một canvas trong Xcode IDE
  • Assistant hiển thị file liên quan với file bạn đang soạn thảo như header, superclass, controller
  • Version editor hiển thị so sánh mã thông qua Git hoặc Subversion history
  • Live Issues hiển thị lỗi khi gõ, Fix-it sẽ sửa lỗi giúp bạn
  • Bộ biên dịch Apple LLVM nay hỗ trợ C++ hoàn toàn, ngoài C và Objective-C
  • Engine kiểm lỗi LLDB mới nhanh hơn và sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn so với GDB
  • Instruments bổ sung System Trace và các công cụ iOS mới, có cả OpenGL ES
  • Yêu cầu Mac OS X 10.7+

Theo CDTT

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/xcode/id448457090?mt=12#

Trả lời