Xara Xtreme for Linux

Xara Xtreme for Linux là một chương trình đồ họa thông dụng và mạnh mẽ dành cho người dùng Linux. Nó có giao diện giống windows, rất gọn gàng và ít hộp thoại nổi, bảng, menu,…

Xara Xtreme for Linux

Trước kia được gọi là Xara LX, nó được dựa trên Xara Xtreme cho Windows, là chương trình đồ họa có mã nguồn Xara Xtreme được tạo sẵn.

Tính năng của “Xara Xtreme for Linux”:

– Ứng dụng này sử dụng rất nhanh.

– Cung cấp một số công cụ đồ họa mạnh mẽ nhất.

– Có một giao diện người dùng rất gọn gàng, và ít nổi hộp thoại, bảng màu, menu…

– Có rất nhiều tài liệu hướng dẫn, và thủ thuật để giúp bạn dễ dàng làm quen với ứng dụng này.

Tuyết Mai (Theo Xaraxtreme)

Link download : http://downloads.xara.com/opensource/RecomXaraLX0.7_rev1692.tar.bz2

Trả lời