XAMPP for Windows

XAMPP – đối với hầu hết những người lập trình, các nhà phát triển ứng dụng web trực tuyến, ứng dụng này đã trở thành một phần không thể thiếu…

XAMPP trn Windows

Apache Friends đã phát triển ứng dụng XAMPP phiên bản 1.8.2 dành riêng cho nền tảng Windows, bộ tổ hợp này bao gồm các thành phần sau:

 • Apache 2.4.4
 • MySQL 5.5.31
 • PHP 5.4.16
 • Perl 5.16.3
 • phpMyAdmin 4.0.4
 • OpenSSL 1.0.1e
 • GD 2.0.35
 • Freetype 2.4.8
 • libjpeg 8d
 • libpng 1.5.9
 • gdbm 1.8.3
 • zlib 1.2.8
 • expat 2.0.1
 • Sablotron 1.0.3
 • libxml 2.8.0
 • libxslt 1.1.28
 • Ming 0.4.5
 • Webalizer 2.23-05
 • pdf class 0.11.7
 • ncurses 5.9
 • mod_perl 2.0.8
 • FreeTDS 0.91
 • gettext 0.18.1.1
 • IMAP C-Client 2007e
 • OpenLDAP (client) 2.4.21
 • mhash library 0.9.9.9
 • mcrypt library 2.5.8
 • cURL 7.30.0
 • SQLite 2.8.17 (for PHP4 + PHP5)
 • SQLite 3.7.17 (for PHP5 PDO SQLite)
 • libapreq 2.12
 • eAccelerator 0.9.6.1
 • FPDF 1.7
 • bzip2 (library) 1.0.6
 • ICU4C Library 4.8.1
 • APR 1.4.6
 • APR-utils 1.5.1

Chú ý: đối với những người sử dụng chương trình McAfee Antivirus, khi tải về máy những file hoặc những gói package định dạng gzip thì sẽ nhận được cảnh báo có chứa Virus, người sử dụng nên bỏ qua những cảnh báo nhầm này. Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt với file chuẩn định dạng *.exe, các bạn có thể làm theo các bước sau:

Sau khi tải về máy, chương trình có chức năng tự giải nén self-extracting, cách đơn giản nhất để cài đặt XAMPP lên hệ thống sử dụng Windows, kích đúp file *.exe, chọn thư mục cài đặt rồi nhấn vào nút Install.

Sau khi nhấn Install, XAMPP sẽ tự động giải nén vào thư mục lựa chọn. Khi hoàn tất quá trình, đoạn mã  “setup_xampp.bat” sẽ tự động được kích hoạt:

Quá trình tự động giải nén với những thành tố, thông số cơ bản sau:

   -d[targetdir]: với giá trị mặc định là “C:

    -s or -s1: tự động giải nén mà không cần công cụ chỉ định

   -s2: tự động giải nén với công cụ chỉ định sẵn

   -sp[extract|auto]

      o “extract”: không tự động kích hoạt đoạn mã khởi động

      o “auto” : kích hoạt đoạn mã khởi động mà không cần giá trị nhập vào từ bàn phím, sử dụng các giá trị mặc định

Ví dụ: bạn có thể tự tạo đoạn mã khởi động cho XAMPP cài đặt vào thư mục “D:www” với các tham số sau: xampp-win32-1.7.2.exe -dD:www -s2 -spauto

Chú ý: tất cả các thư mục không tồn tại hoặc có sẵn tại thư mục được chỉ định sẽ bị ghi đè!

Khởi động ứng dụng bằng hộp thoại “XAMPP Control Panel“, với bảng điều khiển này, người sử dụng có thể dễ dàng bật, tắt các dịch vụ đi kèm, hoặc cài đặt mặc định mỗi ứng dụng như một dịch vụ của Windows (tích vào ô “Svc“)

Cách khác: cài đặt XAMPP không sử dụng ứng dụng sẵn có Windows Installer

Giải nén bộ cài đặt ra thư mục lựa chọn sẵn, ví dụ thư mục “[Ziel]xampp“, kích hoạt file “setup_xampp.bat” và tùy chỉnh XAMPP với các thông số phù hợp với hệ thống

Lưu ý: nếu bạn lựa chọn thư mục mặc định là “C:” thì không nên kích hoạt file “setup_xampp.bat

Với mã cài đặt “setup_xampp.bat” nằm trong thư mục “xampp“, người sử dụng có thể kích hoạt bất cứ khi nào và tùy chỉnh các thông số sau:

 – Khởi động cửa sổ điều khiển “XAMPP Control Panel

 – Trong trường hợp người sử dụng di chuyển tới thư mục khác, bạn chỉ việc cấu hình lại thư mục lưu trữ trong file hệ thống bằng cách điền đúng thư mục, đường dẫn

 – Kích hoạt hoặc hủy các chức năng cơ bản

 – Khi lần đầu cài đặt XAMPP, bạn có thể tùy chỉnh các shortcut, định vị thư mục cài đặt, điều chỉnh tham số giờ (timezone) cho ứng dụng PHP và MySQL

(theo apachefriends)

Link download : http://files.getpedia.net/data/2013/07/17/xampp-win32-1.8.2.exe

Trả lời