WinUHA

WinUHA là phần mềm nén và giải nén dựa trên lõi của UHARC và bổ xung thêm giao diện đồ hoạ. UHARC là một phương thức nén multimedia có tỉ lệ nén cao, còn hơn cả các phương thức nén thông thường như ZIP, RAR, ACE, …

WinUHA có giao diện hiện đại và dễ sử dụng, đồng thời nó cũng được bổ sung vào menu ngữ cảnh (menu khi nhấn chuột phải) để tăng tốc độ thao tác với các file nén. WinUHA cũng có khả năng tạo file nén tự bung.

Tính năng chính:

  • Giao diện thân thiện, hiện đại.
  • Tăng tốc quản lý dữ liệu lưu trữ.
  • Cách nén và giải nén mượn mà.
  • Hoàn toàn miễn phí.

Theo rilwis.tk

Link download : http://files.getpedia.net/Data/2014/10/10/WinUHA.exe

Trả lời

WinUHA

WinUHA là phần mềm nén và giải nén dựa trên lõi của UHARC và bổ xung thêm giao diện đồ hoạ. UHARC là một phương thức nén multimedia có tỉ lệ nén cao, còn hơn cả các phương thức nén thông thường như ZIP, RAR, ACE, …

WinUHA có giao diện hiện đại và dễ sử dụng, đồng thời nó cũng được bổ sung vào menu ngữ cảnh (menu khi nhấn chuột phải) để tăng tốc độ thao tác với các file nén. WinUHA cũng có khả năng tạo file nén tự bung.

Tính năng chính:

  • Giao diện thân thiện, hiện đại.
  • Tăng tốc quản lý dữ liệu lưu trữ.
  • Cách nén và giải nén mượn mà.
  • Hoàn toàn miễn phí.

Theo rilwis.tk

Link download : http://files.getpedia.net/Data/2014/10/10/WinUHA.exe

Trả lời