WinSCP

WinSCP là một tiện ích SFTP, FTP client miễn phí, mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows. Nó sẽ giúp bạn truyền tải file một cách an toàn giữa máy tính của bạn và máy tính từ xa. Dựa vào đó, WinSCP cũng cung cấp các chức năng quản lí file. Chương trình có hỗ trợ cả SSH để bảo mật, cũng như hỗ trợ phương thức SCP.

WinSCP trn Windows

Đây là một số tính năng chính của “WinSCP”:

  • Giao diện đồ họa dễ sử dụng (hỗ trợ 2 kiểu phổ biến là Explorer và Command).
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến trên thế giới.
  • Dễ dàng tích hợp với Windows (hỗ trợ kéo và thả file, URL cũng như shortcut icon).
  • Hỗ trợ giao thức U3.
  • Hỗ trợ SFTP và SCP qua SSH-1 và SSH-2 cũng như một số giao thức FTP cũ.
  • Tích hợp thêm chức năng chỉnh sửa các file text cơ bản.
  • Có thể tương tác với nhiều file trong cùng 1 thời điểm.
  • Hỗ trợ mật khẩu SSH, tương tác với người dùng qua bàn phím thực và ảo, cơ chế xác thực bảo mật public key và Kerberos.
  • Tích hợp với Pageant (hệ thống xác thực qua PuTTY) cùng với SSH.
  • Có thể hoạt động theo kiểu ứng dụng Portable (người dùng có thể copy vào thiết bị di động và đem sử dụng trên 1 máy tính bất kỳ có cài Windows).

 

Hướng dẫn Video hướng dẫn sử dụng WinSCP:

Tổng hợp

Link download : http://winscp.net/download/winscp550setup.exe

Trả lời