WinRAR Password Cracker

WinRAR Password Cracker là một ứng dụng chuyên nghiệp cho phép bạn khôi phục hoặc crack mật khẩu bị mất cho các tập tin WinRAR/RAR rất hiệu quả và dễ dàng. Bên cạnh đó, nó còn cố gắng để mở khóa tập tin RAR của bạn bằng 2 cách khác nhau đó là sử dụng chế độ phục hồi brute-force – kiểm tra tất cả kết hợp ký tự có thể. Cách khác là khôi phục mật khẩu từ một danh sách được xác định cẩn thận. Nhờ đó, nó rất dễ sử dụng và không đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng đặc biệt nào.

WinRAR Password Cracker

Một số tính năng chính:

  • Hỗ trợ tất cả phiên bản của WinRAR và RAR
  • Hỗ trợ hai phương pháp khác nhau đó là: Brute-force Password Cracker và Dictionary Password Cracker.
  • Bạn có thể lưu lại trạng thái crack mật khẩu và tiếp tục phục hồi trong thời gian tới.
  • Hỗ trợ hệ thống nhiều CPU, điều này có nghĩa ứng dụng này có thể tận dụng sức mạnh của hệ thống, tăng tốc độ crack mật khẩu.
  • Giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng.
  • Hỗ trợ chế độ cảm ứng.

Bé Ngoan

Link download : http://www.winrarpasswordcracker.com/WinRARPasswordCracker_setup.exe

Trả lời