WinRAP

Khi đang sử dụng máy tính với các ứng dụng quan trọng và có việc cần rời khỏi máy tính, và bạn không muốn người khác có thể biết hoặc can thiệp công việc mà bạn đang làm dở dang, cũng như không muốn đóng các ứng dụng đó bởi khi trở lại bạn muốn tiếp tục làm việc.

Vậy thì bạn có thể chọn cách ẩn đi các ứng dụng đó để che mắt mọi người. WinRAP (Windows Running Applications Protector) là một tiện ích miễn phí nhỏ và đơn giản cho phép bạn ẩn các cửa sổ ứng dụng, và giấu các chương trình đang chạy trên màn hình của bạn.

Nó sẽ ngay lập tức ẩn tất cả hay cửa sổ đang hiển thị trên màn hình với một phím bấm đơn giản. Bạn có thể chọn tất cả các ứng dụng để ẩn từ người dùng.

Tiện ích này sẽ không đóng các ứng dụng, mà chỉ tạm thời ẩn chúng. Ngoài ra chương trình cũng có thể làm sạch máy tính của bạn bằng cách ẩn các cửa sổ ứng dụng không cần thiết trong khi chúng chạy.

Các tính năng chính của chương trình: 

  • Ẩn đi các cửa sổ ứng dụng tạm thời. 
  • Sử dụng mật khẩu để cấm người khác truy cập vào tiện ích này. 
  • Các ứng dụng ẩn cũng có thể được phục hồi chính xác khi cần thao tác lại với chúng. 
  • Bên cạnh đó, chương trình có thể làm sạch máy tính của bạn bằng cách ẩn các cửa sổ ứng dụng không cần thiết trong khi chúng chạy. 
  • Nhỏ gọn, miễn phí và không cần cài đặt, bạn chỉ cần giải nén là có thể sử dụng được ngay.

Theo TTCN

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/winrap/WinRAP%20v1.25.zip

Trả lời