Widget Manager for Mac

Widget Manager for Mac là một ứng dụng cơ bản, miễn phí, hỗ trợ người dùng quản lý Widget trong Mac OS X.

Với Widget Manager for Mac, bạn có thể theo dõi, gỡ bỏ hoặc tắt bất kỳ Dashboard Widget nào, bao gồm cả Apple Widget mặc định.

Phần mềm còn hỗ trợ hiển thị tất cả những thông tin mà bạn không dễ gì có được từ Dashboard, ví dụ như phiên bản và nơi cài đặt.

Tính năng:

  • Gỡ và tắt widget
  • Kiểm tra cập nhật
  • Tập trung vào chi tiết
  • Hoàn toàn miễn phí.

Minh Lộc

Link download : http://www.downtownsoftwarehouse.com/software/WidgetManager/download/

Trả lời