Weeny Free Eraser

Bạn đã thực sự yên tâm khi xóa tập tin quan trọng của mình? Bạn có biết rằng bất cứ ai cũng có thể phục hồi các tập tin bạn đã bị xóa bởi một phần mềm phục hồi tập tin nhận được quyền truy cập không hạn chế trong thông tin bí mật của bạn.Với phần mềm Weeny Free Eraser sẽ giúp bạn làm điều này.

Weeny Free Eraser là một phần mềm để xóa vĩnh viễn tập tin và thư mục một cách an toàn và tuyệt đối. Weeny Free Eraser hỗ trợ 3 chuẩn để xóa dữ liệu: Standard, Military Standard “DOD 5220.22-M” và NSA Standard.

Weeny Free Eraser

Phương Lan

Link download : http://www.weenysoft.com/files/eraser.exe

Trả lời