WebSite Auditor for Linux

WebSite Auditor là phần mềm SEO duy nhất hỗ trợ người dùng tối ưu hóa website ở 2 cấp độ: on-site (tên miền) và on-page (nội dung).

WebSite Auditor cho phép người dùng nâng thứ hạng tiềm năng của toàn site cũng như của các từ khóa được chọn.

Tính năng:

  • Phân tích cấu trúc website
  • Kiểm tra từng trang theo nhiều dạng cấu trúc khác nhau và các nhân tố liên quan đến mã hóa HTML
  • Hỗ trợ giảm thiểu vấn đề khi tải trang
  • Cảnh báo khi có link hỏng
  • Kiểm soát việc mã hóa HTML lỗi
  • Kiểm soát các vấn đề về tiêu đề trang
  • Hỗ trợ kiểm soát hoàn toàn cấu trúc đường dẫn của website
  • Hỗ trợ phân phối lại thứ hạng Google PageRank giữa các trang
  • Theo dõi mức độ phổ biến của trang trong truyền thông xã hội
  • Kiểm soát các nhân tố xếp hạng cho tên miền

Minh Lộc

Link download : http://www.link-assistant.com/website-auditor/download.html

Trả lời