Wave Editor

Wave Editor là một phần mềm chỉnh sửa âm thanh số nhanh và dễ dàng cho Windows. Nó cung cấp môi trường chỉnh sửa mạnh mẽ và thân thiện người dùng.

Phần mềm thích hợp nhất là với người mới bắt đầu và thực hiện những khả năng chỉnh sửa cơ bản như: cắt, sao chép, dán và xóa các phần của bản ghi âm thanh. 

Yêu cầu:

  • Pentium II 300Mhz hoặc cao hơn
  • 128 Mb RAM.
  • VGA Video.

Theo softpedia.com

Link download : http://www.wave-editor.com/waveditor.exe

Trả lời