Virtual Drive Creator

Virtual Drive Creator là phần mềm giúp bạn tạo ổ ảo từ đường dẫn dài. Điền đầy đủ tên đường dẫn hoặc duyệt tới đường dẫn thông qua các danh sách ổ và folder.

Virtual Drive Creator

Chọn một tên ổ từ danh sách Available Virtual Drive Letters và kích vào Add Virtual Drive hoặc kích đúp vào ký tự để tạo ổ ảo. Tách biệt ổ CD-ROMs: Copy nội dung của ổ CD-ROMs vào một folder trên ổ cứng và cài đặt nó tại đây. sau đó, chạy ổ CD ảo từ ổ cứng.

Tuyết Mai (Theo CNet)

Link download : http://www.virtualdrivecreator.com/VDCSetup.exe

Trả lời