Vidma for Linux

Vidma là một ứng dụng nhẹ cho các thao tác hình ảnh ổ đĩa ảo. Nó có thể giúp bạn thay đổi kích thước hình ảnh và xử lý file .VDI (Virtual Disk Image)

Link download : http://download.przemoc.net/vidma-v0.0.3.exe

Trả lời