Uploading.com

Uploading.com – Đơn giản và an toàn để lưu trữ các tập tin.

Uploading.com cung cấp cho người dùng:

Với tài khoản miễn phí:
– Tải lên những tập tin có kích thước lên đến 1 GB.
– Không có giới hạn không gian lưu trữ. Hạn chế các tập tin tải lên là không phổ biến.
– Không có giới hạn thời gian cho các tập tin được lưu trữ trong tài khoản trả phí.
– Các tập tin trong tài khoản miễn phí được lưu trữ đến 2 tháng và 1 tháng cho người dùng đăng ký.
– Thiết lập mật khẩu để bảo vệ các tập tin và thêm phần mô tả.

Với tài khoản trả phí:

– Ưu tiên tải và băng thông cao nhất.
– Sử dụng trình quản lý file tải đa luồng và quy trình quản lý linh hoạt.
– Tải tập tin lên từ 4 dịch vụ lưu trữ tập tin phổ biến.
– Giao thức tải FTP.
– Không có quảng cáo.

Theo XHTT

Link download : http://uploading.com/

Trả lời