Universal Viewer Portable

Universal Viewer là một bộ file viewer nâng cao hỗ trợ nhiều định dạng. Chế độ xem thực thi và các định dạng file tương ứng là:

 • Text, Binary, Hex, Unicode: bất cứ file nào với kích thước không hạn chế (thậm chí cả những file có kích thước lên đến trên 4GB).
 • RTF/UTF-8: văn bản mã RTF và UTF-8.
 • Image: tất cả các định dạng đồ hoạ nói chung như: BMP, JPG, GIF, PNG, TGA, TIFF,…
 • Multimedia: Tất cả các định dạng multimedia nói chung như: MP3, MPG, WMV, AVI,…
 • Internet: Tất cả các kiẻu MS Internet Explorer.
 • Plug-ins: Tất cả các kiểu được hỗ trợ bởi Total Commander plug-in.
 • MS Office: các kiểu file được hỗ trợ bởi MS Office.

Link download : http://www.uvviewsoft.com/files/UniversalViewer.zip

Trả lời

Universal Viewer Portable

Universal Viewer là một bộ file viewer nâng cao hỗ trợ nhiều định dạng. Chế độ xem thực thi và các định dạng file tương ứng là:

 • Text, Binary, Hex, Unicode: bất cứ file nào với kích thước không hạn chế (thậm chí cả những file có kích thước lên đến trên 4GB).
 • RTF/UTF-8: văn bản mã RTF và UTF-8.
 • Image: tất cả các định dạng đồ hoạ nói chung như: BMP, JPG, GIF, PNG, TGA, TIFF,…
 • Multimedia: Tất cả các định dạng multimedia nói chung như: MP3, MPG, WMV, AVI,…
 • Internet: Tất cả các kiẻu MS Internet Explorer.
 • Plug-ins: Tất cả các kiểu được hỗ trợ bởi Total Commander plug-in.
 • MS Office: các kiểu file được hỗ trợ bởi MS Office.

Link download : http://www.uvviewsoft.com/files/UniversalViewer.zip

Trả lời