UltraFileSearch Lite

UltraFileSearch Lite là tiện ích tìm kiếm có thể nhanh chóng tìm thấy tập tin, thư mục và văn bản trên máy tính cục bộ, mạng, DVD, CD-ROM, ổ USB hoặc ổ đĩa Flash.

Chương trình cho phép bạn chỉ định một số file và nhiều ổ đĩa, thư mục cùng một lúc. Có thể sắp xếp theo ngày tháng, tìm tập tin chứa một hoặc nhiều từ hoặc câu cụ thể.

UltraFileSearch Lite trn Windows

Một số tính năng chính của “UltraFileSearch Lite”: Tính năng chung:

 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
 • Tìm kiếm các tập tin và thư mục.
 • Không lãng phí tài nguyên hệ thống và không gian ổ đĩa.
 • Có thể tìm kiếm bất kỳ tập tin hệ thống NTFS hay FAT.
 • Tìm kiếm tập tin, thư mục và văn bản trên máy tính cục bộ, mạng, DVD, CD-ROM, ổ USB hoặc ổ đĩa Flash.
 • Hỗ trợ đầy đủ các ký tự Unicode.

Tập tin:

 • Tìm kiếm theo “File” hoặc “File” và Folder” hoặc “chỉ theo Folder”.
 • Cho phép xác định File Name Mask theo 2 cách: “Simple” và “Wildcards”.
 • Cho phép nhập vào File Name Mask cùng một lúc.

Thư mục:

 • Tìm kiếm trong thư mục con và có thể bao gồm cả các thư mục con ẩn.
 • Hỗ trợ kéo và thả thư mục từ các ứng dụng khác trong box “Search Path”.
 • Cho phép bạn chỉ định một số file và nhiều ổ đĩa, thư mục cùng một lúc.
 • Hỗ trợ một hoặc nhiều biến “Environment Variables” (ví dụ: %APPDATA%).
 • Hỗ trợ tên đường dẫn UNC Network (ví dụ: \ComputerNameFolderName).
 • Hỗ trợ tên đường dẫn dài (hơn 260 ký tự).

Tổng hợp

Link download : http://www.ultrafilesearch.com/ufsdwnlds/UltraFileSearchLite_350_Setup.exe

Trả lời