Ubuntu Tweak

Ubuntu Tweak là một ứng dụng để cấu hình Ubuntu dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Công cụ cung cấp nhiều lựa chọn hữu ích cho máy bàn và cho hệ thống mà trong môi trường máy để bàn mặc định không hỗ trợ.

Ubuntu Tweak

Ubuntu Tweak còn là công cụ dễ dàng nhất để truy cập vào phần settings của Ubuntu cho dù nó nằm ở vị trí khó tìm thế nào. Ubuntu có thêm rất nhiều cải tiến, không chỉ có nhiều chương trình quản lý mới được bổ sung mà còn rất nhiều tweak mới để bạn khám phá.

Với sự giúp đỡ của Ubuntu Tweak, bạn sẽ thích thú khi trải nghiệm cùng Ubuntu!

Đặng Hương

Link download : https://launchpadlibrarian.net/97819022/ubuntu-tweak_0.6.2-1%7Eoneiric1_all.deb

Trả lời