TweakUAC

Công cụ cho phép tắt mở UAC (User Account Control) – chương trình gây phiền hà và khiến nhiều người khó chịu khi sử dụng Windows Vista. (UAC sẽ bắt bạn phải nhập password hay nhấn OK mỗi khi bạn thay đổi hay thiết lập các lựa chọn thông thường). 

TweakUAC

Bạn hoàn toàn có thể tắt UAC trên Vista bằng cách thủ công nếu bạn thích,nhưng điều này sẽ khiến cho máy tính của bạn dễ bị tấn công. Vì vậy khi sử TweakUAC bạn hoàn toàn có thể tắt mở UAC bất cứ lúc nào bạn thích.

Sử dụng TweakUAC là vô cùng dễ dàng chỉ cần tải về và chạy nó, sau đó chọn tùy chọn mong muốn trên cửa sổ của nó và nhấn OK.

Link download : http://files.winability.com/TweakUAC-v.1.1-setup.exe

Trả lời