TweakNow RegCleaner

TweakNow RegCleaner là chương trình miễn phí làm sạch registry của các mục không cần thiết, giúp cải thiện hiệu suất máy tính.

Sau một thời gian dài, khi cài đặt và gỡ bỏ nhiều ứng dụng, Windows registry của bạn có thể chứa một số lượng lớn các registry không cần thiết. Điều này làm tăng kích thước registry do đó sẽ làm chậm máy tính của bạn, bởi vì Windows cần thêm thời gian để tìm kiếm, tải và đọc dữ liệu từ Registry.

Để giữ cho máy tính hoạt động với hiệu suất cao nhất tốt nhất hãy quét Registry. TweakNow RegCleaner nhanh chóng quét registry, tìm giá trị chưa sử dụng và loại bỏ chúng.

TweakNow RegCleaner

Các tính năng chính của TweakNow RegCleaner:

  • Nhanh chóng: Sử dụng một động cơ hiệu suất cao, TweakNow RegCleaner nhanh chóng quét registry để tìm các mục lỗi thời.
  • Chính xác: sử dụng thuật toán phức tạp TweakNow RegCleaner nhận dạng chính xác các mục lỗi thời.
  • An toàn: TweakNow RegCleaner tự động tạo file sao lưu trước khi xóa các mục lỗi thời trong registry của bạn.

Link download : http://tweaknow.com/download/RegCleaner731.exe

Trả lời