8:39 sáng - Thứ Sáu 26 Tháng Năm, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Học tập - Nghiên cứu >> Tuyển tập các bất đẳng thức trong Toán học

Tuyển tập các bất đẳng thức trong Toán học

MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC THƯỜNG DÙNG TRONG
CHƯƠNG TRÌNH THPT I. Bất đẳng thức AM-GM.

1. Bất đẳng thức AM-GM cho 2 số.

Cho a,b là các số thực không âm. Khi đó bất đẳng thức sau đúng:

Tuyn tp cc bt ng thc trong Ton hc

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b.

2. Bất đẳng thức AM-GM cho 3 số.

Cho a,b,c là các số thực không âm. Khi đó bất đẳng thức sau đúng:

Tuyn tp cc bt ng thc trong Ton hc

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c.

II. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz.

Nếu a,b,c,x,y,z là các số thực tùy ý thì

Tuyn tp cc bt ng thc trong Ton hc

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang10/26/tuyen-tap-bat-dang-thuc-dien-dan-boxmath.pdf