Tuyển tập các bất đẳng thức trong Toán học

MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC THƯỜNG DÙNG TRONG
CHƯƠNG TRÌNH THPT I. Bất đẳng thức AM-GM.

1. Bất đẳng thức AM-GM cho 2 số.

Cho a,b là các số thực không âm. Khi đó bất đẳng thức sau đúng:

Tuyn tp cc bt ng thc trong Ton hc

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b.

2. Bất đẳng thức AM-GM cho 3 số.

Cho a,b,c là các số thực không âm. Khi đó bất đẳng thức sau đúng:

Tuyn tp cc bt ng thc trong Ton hc

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c.

II. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz.

Nếu a,b,c,x,y,z là các số thực tùy ý thì

Tuyn tp cc bt ng thc trong Ton hc

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang10/26/tuyen-tap-bat-dang-thuc-dien-dan-boxmath.pdf

Trả lời