TurboBH SMS Filter for Android

TurboBH SMS Filter là phần mềm chặn tin nhắn rác (SMS Spam) rất dễ dàng và tiện lợi.

Một số tính năng chính:

  • Chặn các cuộc gọi qua vệ tinh (cả gọi đến và gọi đi).
  • Chặn bằng từ khóa có trong nội dung tin nhắn.
  • Chặn theo đầu số hoặc số điện thoại.
  • Thiết lập từ khóa linh động.

TurboBH SMS Filter for Android TurboBH SMS Filter for Android Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turbobh.filter

Trả lời