Từ vựng và câu đố Tiếng Anh Công nghệ thông tin

Tài liệu “Từ vựng và câu đố tiếng Anh chuyên ngành CNTT” có hình ảnh minh họa, giúp các bạn dễ dàng học từ vựng CNTT. Tài liệu khá hay dành cho sinh viên ngành CNTT để có thể bắt đầu tìm hiểu và tự đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành sau này.

Tài liệu gồm các phần sau: Section 1: Hardware

 • Hardware
 • Some useful verbs
 • The workstation
 • The keyboard
 • The mouse
 • Scanning
 • Some useful adjectives
 • Printing
 • Mobile phones
 • Other devices
 • Inside a computer
 • Data storage
 • Connectivity
 • Networks
 • Electronic payments
 • Review crossword
 • Your computer

Section 2: Software

 • Software: the basics
 • Using software: useful verbs
 • The control panel
 • Applications
 • Some useful adjectives
 • Word processing 1
 • Word processing 2
 • Word processing 3
 • Image editing
 • Graphic design
 • Spreadsheets
 • Presentation software
 • Problems with software
 • Which program
 • Revies quiz
 • Your software

Section 3: The internet

 • The internet: the basics
 • Internet browsers
 • Search engines
 • Things on the net
 • Internets terms
 • E-commerce
 • Internet security
 • Email
 • Email comprehension 1
 • Email comprehension 2
 • Useful verbs crossword
 • Revision wordsearch
 • Your internet

Download tài liệu để xem chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/08/tu-vung-va-cau-do-TiengAnh-CNTT.pdf

Trả lời