Tag Archives: văn bản pháp luật

Quyết định 2174/QĐ-NHNN

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 2174/QĐ-NHNN năm 2014 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để

Thông tư 48/2014/TT-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thông tư này có

Thông tư 48/2014/TT-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thông tư này có

Quyết định số 1018/QĐ-BHXH

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết

Nghị định 96/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định số 96/2014/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2014. 

Từ ngày 12/12, ngân hàng nào để

Nghị định 174/2013/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định số 174/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện ngày 13 tháng 11 năm 2013 của

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy

Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo được ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2013.

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

Thông tư 133/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư số 133/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện ban hành ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT: Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học ra ngày 28 tháng 08 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo, thông tư này có hiệu lực từ ngày

Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC …

Thông tư số 25/2014/TT-NHNN

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6

Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO VÀ CĂM-PU-CHI-A THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH …

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH …

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THOÁI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12

Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, …

Thông tư số 36/2014/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Căn cứ Luật Cư trú ngày 11 tháng 7 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của

Quyết định số 62/QĐ-UBQGNCT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25

Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI LINH KIỆN NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT, LẮP RÁP SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN ĐƯỢC ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Thông tư số 35/2014/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2014/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI …