Tag Archives: văn bản pháp luật

Thông tư 146/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 146/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ do Bộ tài chính ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2014.Thông tư này

Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất của thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7

Công văn 8817/BTC-TCT

Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013 thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực …

Thông tư 143/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 143/2014/TT-BTC về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp,

Bộ luật lao động

Download.com.vn xin giới thiệu Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so

Thông tư 158/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành 4 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 và có hiệu

Công văn 4175/BHXH-PC

Công văn 4175/BHXH-PC năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1018/QĐ-BHXH về quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …

Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT

Download.com.vn xin giới thiệu Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành và có hiệu lực từ ngày 03 tháng

Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Giao

Quyết định 60/2014/QĐ-TTg

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 60/2014/QĐ-TTg: Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính

Nghị định 185/2013/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định số 185/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành ngày

Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Một số

Thông tư 53/2014/TT-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 53/2014/TT-BGTVT về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2014.

THÔNG TƯ …

Quyết định 2173/QĐ-NHNN

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 2173/QĐ-NHNN năm 2014 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH

QUY 

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Một số biểu

Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc được ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2014.

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định số 167/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống

Thông tư số 15/2014/TT-BCA

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2014 được sử dụng thay thế cho Thông tư số 36/2010/TT-BCA, Thông tư số 75/2011/TT-BCA, Thông tư số 12/2013/TT-BCA.

Một

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này