Tag Archives: văn bản pháp luật

Nghị định 104/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2014. Theo đó, khung giá đất được chia

Nghị định 104/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2014. Theo đó, khung giá đất được chia

Thông tư 67/2014/TT-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 67/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 38/2013/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 13

Thông tư 29/2014/TT-BYT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 29/2014/TT-BYT quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày

Nghị định 102/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2014 Nghị định này thay thế cho Nghị định 105/2009/NĐ-CP có hiệu lực

Luật số 22/2008/QH12

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 22/2008/QH12 cán bộ, công chức được công bố ngày 13 tháng 11 năm 2008 căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 LUẬT
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Căn

Luật số 60/2005/QH11

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 60/2005-QH11 của Quốc hội ban hành về Luật doanh nghiệp được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

LUẬT…

Quyết định 999/QĐ-BHXH

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 999/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 01 tháng

Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông kèm theo Quyết định

Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan,

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng

Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa

Thông tư 31/2014/TT-BCT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng

Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ

Download.com.vn xin giới thiệu Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ năm 2014 về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10 tháng 11 năm

Nghị định 100/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngâm nhân tạo được Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 11 năm

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

 LUẬT
ĐẤT ĐAI
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ

Luật đất đai số 45/2013/QH13

Download.com.vn xin giới thiệu Luật đất đai số 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013.

THÔNG TƯ
HƯỚNG …

Luật số 60/2005-QH11

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 60/2005-QH11 của Quốc hội ban hành về Luật doanh nghiệp được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

LUẬT…

Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo