7:07 chiều - Thứ Tư 18 Tháng Một, 2017

Tag Archives: Tính năng sạc nhanh của LG G5 tốt hơn ở Samsung Galaxy S7

So sánh về khả năng sạc nhanh của Samsung Galaxy S7 và LG G5.

Tính năng sạc nhanh của LG G5 tốt hơn ở Samsung Galaxy S7

Nếu đánh giá một cách khách quan, tính năng sạc nhanh trên sản phẩm mới nhất của LG là G5 còn ấn tượng, chất lượng hơn cả trên siêu phẩm mới nhất của Samsung là Galaxy S7. Sạc nhanh là một...