Tag Archives: nghiên cứu

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1

Câu 1 (1 điểm) Viết số vào chỗ trống :
Sáu mươi tư ……. Hai mươi tám……..
Bốn mươi lăm……… Chín mươi bốn………..
Tàm mươi hai………. Bảy mươi sáu……….
Một trăm………. Ba mươi ba………..
Năm mươi bảy………… Sáu mươi chín……….…

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ II LỚP 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:
a, 15 và 16 b, 15 và 18 c, 16 …

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1

Câu 1: (3 điểm) Đặt tính rồi tính
74 + 21 43- 23 98 – 8
8 + 31 87 – 53 52 – 40

Câu 2: (4 điểm)
Điền số thích hợp vào ô trống.
72 + …. =79 …

Đề thi thử Đại học môn Hóa học khối A, B năm 2013 (có đáp án)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 1 NĂM 2013
MÔN: HÓA HỌC; KHỐI A – B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ tên thí sinh:………………………………………………………….SBD……………….

Câu 1. Ba dung dịch sau …

Đề thi thử Đại học môn Toán khối A năm 2013

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I (2,5 điểm) Cho hàm số: y = x3 – 3mx + 2 (1), m là tham số thực.
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ …

Đề thi thử Đại học môn Toán khối B, D năm 2013

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I. (2,5 điểm) Cho hàm số y = -x3 – 3x2 + 4 (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)…

Đề thi thử Đại học môn Vật lý khối A năm 2013 (có đáp án)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN VẬT LÝ. KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………SBD:……….

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, …

Một số bài tập Toán tiểu học

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số

* Kiến thức cần nhớ:

– Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng chữ số tận cùng của …

10 đề thi thử Đại học môn Toán năm 2013

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: Toán học
Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 01

I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)

Câu I: (2 đ). cho hàm số: y = x4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 2

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + …

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2

TRƯỜNG THTHCS LÂM XUYÊN

Thứ …….. ngày …. tháng …. năm 2012

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Môn : Toán (35 phút)

Họ và tên:…………………………………………………….. Lớp: 2…

Đề bài:

Bài 1: Số liền sau của số 499 …

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học: 2010 – 2011
MÔN : Toán

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số liền sau …

Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2

MÔN: TIẾNG VIỆT

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các từ: xắp xếp; xếp hàng; sáng sủa; xôn xao. Từ …

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán, tiếng Việt lớp 2 năm học 2011

BÀI THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Toán – Lớp 2
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Câu 1: Điền dấu phép tính (x, : ) vào ô trống:
a, 4…..2……2 = 16 b, …

Một số dạng Toán cơ bản lớp 4

MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 …

Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2

ÔN TẬP HÈ

MÔN: TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi …