Tag Archives: nghiên cứu

Bài tập vận dụng 8 phương pháp giải nhanh hóa học

Phương pháp 1

BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG
GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ

Câu 1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1mol Fe…

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng

Tng hp ng php ting Hn thng dng

Tng hp ng php ting Hn thng dng

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/15/Tong-hop-ngu-phap-tieng-han.pdf…

100 câu đố vui về lịch sử Việt Nam

100 câu đố vui về lịch sử Việt Nam

1. Vua nào mặt sắt đen sì?

2. Vua nào trong buổi hàn-vi ở chùa?

3. Tướng nào bẻ gậy phò vua?

4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông?

5. …

Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong TOEFL

Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong TOEFL I. SUBJECT VERB AGREEMENT

Please remember that subject and verb in a sentence must agree with each other.

Example:

The elevator works very well. (singular)

The elevators work very well. …

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, An Giang năm 2014-2015

ĐỀ BÀI:

Câu 1: (8,0 điểm)

Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến của các danh nhân thành đạt nói về bí quyết thành công:

1. Suy nghĩ, tin tưởng, ước mơ và dám làm.

(Walter …

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014-2015

Câu 1 (2,5 điểm).

a) Tìm tham số m để hàm số y = x+ 3mx2 +3(m+1)x + 2 nghịch biến trên một đoạn có độ dài lớn hơn 4.

b) Chứng minh rằng với mọi a, …

22000 từ vựng thi TOEFL, IELTS của Harold Levine

22000 từ vựng thi TOEFL, IELTS của Harold Levine IELTS VOCABULARY – WEEK 1

1. Civilian / 28 : [ n, adj ]

/ sə’vɪliən /

= A person who is not a member of the armed forces, or police, …

Bài tập Hình học lớp 12

Bài tập Hình học lớp 12 Bài tập về diện tích và thể tích đa diên-tròn xoay

Bi tp Hnh hc lp 12

Bi tp Hnh hc lp 12

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/12/giai-toan-chuong-1-2-hinh-12.pdf…

Bài tập trắc nghiệm luyện thi Toeic

Bài tập trắc nghiệm luyện thi Toeic Chapter 1 Basic Structure

1. Subject

1.1 Studies show that ______ are easily passed from one person to another by failure to wash hands frequently.

(A) Infect           (B) infections            (C) infectious            (D) infecting…

Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ

MỤC LỤC

Cấu trúc đề thi…………………………………………………………………………………………………………………… 3

Phần 1: Bài tập……………………………………………………………………………………………………………… 4-102

Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ ………………………………………………………………………………………..4

Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon ……………………………………………………………………………………………………..11

Chuyên đề 3 …

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị

1. Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm MácLênin là gì?
a – Là một phạm trù triết học
b – Là thực tại khách quan tồn

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
c. 1896-1913 (đáp án)
d. 1914-1918…

Phương pháp giải Toán tọa độ trong mặt phẳng

Phương pháp giải Toán tọa độ trong mặt phẳng

Phng php gii Ton ta  trong mt phng

Phng php gii Ton ta  trong mt phng

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/04/phuong-phap-toa-do-phang.pdf…

Tuyển tập và phân loại đề thi thử Đại học môn Hóa

A- HOÁ ĐẠI CƯƠNG – HOÁ VÔ CƠ PHẦN LỚP 10

1- Cấu tạo nguyên tử – Định luật tuần hoàn – Liên kết hoá học

Câu 1: Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên

Tổng hợp các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình môn Toán

Mục lục

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

Các thành viên tham gia chuyên đề ……………………………………………………………………………………….. 8

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH HỮU TỈ 10

Phương trình bậc ba ……………………………………………………………………………………………………….. 10

Phương trình bậc bốn ……………………………………………………………………………………………………….16

Phương trình dạng phân …

Phương pháp giải bài tập Liên kết gen và Hoán vị gen

Phương pháp giải bài tập Liên kết gen và Hoán vị gen I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT LIÊN KẾT GEN (Mỗi gen quy định một tính trạng thường) DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIAO TỬ

A.

Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt A. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Bài tập hỗn hợp gồm sắt và oxit sắt là một trong những dạng bài tập mà học sinh hay gặp trong các kỳ thi …

Tên của các loại hoa quả bằng tiếng Nhật

Tên của loại hoa quả bằng tiếng Nhật

Tn ca loi hoa qu bng ting nht

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang10/25/kudamono-no-namae.pdf…

Các đoạn văn mẫu viết các chủ đề thi nói chứng chỉ B tiếng Anh

CÁC ĐOẠN VĂN MẪU VIẾT THEO CÁC CHỦ ĐỀ THI NÓI CHỨNG CHỈ B TIẾNG ANH

1. Why do you learn English? What are the benefits of learning English well?

I like learning English because it brings me many benefits. …

Tuyển tập các bất đẳng thức trong Toán học

MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC THƯỜNG DÙNG TRONG
CHƯƠNG TRÌNH THPT I. Bất đẳng thức AM-GM.

1. Bất đẳng thức AM-GM cho 2 số.

Cho a,b là các số thực không âm. Khi đó bất đẳng thức sau đúng:

Tuyn tp cc bt ng thc trong Ton hc

Đẳng …