7:07 chiều - Thứ Tư 18 Tháng Một, 2017

Tag Archives: mạnh mẽ

iOS 8 giúp máy quản lý ứng dụng tốt hơn

iPhone 6 vẫn rất mạnh mẽ với RAM 1GB

Không sở hữu những thông số ấn tượng như các mẫu Smartphone Android. Nhưng Iphone 6 cũ quốc tế vẫn có hiệu năng được đánh giá là mạnh nhất trong số các sản phẩm cùng phân lớp. iOS 8 giúp...