TrueCrypt for Mac

TrueCrypt for Mac là một phần mềm hỗ trợ thiết lập và duy trì một ổ đĩa mã hóa tệp tin trong thời gian thực. Mã hóa thời gian thực nghĩa là dữ liệu được tự động mã hóa hoặc giải mã ngay khi được tải lên hoặc lưu lại mà không cần người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Người dùng chỉ có thể truy cập hoặc giải mã thông tin lưu trên ổ đĩa sau khi sử dụng đúng mật khẩu hoặc khóa mở mã. Toàn bộ hệ thống tệp tin đều được mã hóa: tên tệp, tên thư mục, nội dung từng tệp, dung lượng trống, siêu dữ liệu…

TrueCrypt for Mac

Cập nhật trong phiên bản mới:

  • Nâng cấp một vài tính năng
  • Sửa các lỗi kĩ thuật

Thùy Vân

Link download : http://download2.rada.vn/data/soft/2013/10/17/TrueCrypt7.1aMacOSX.dmg

Trả lời