Trend Micro Threat Encyclopedia

Với vị thế là hãng tiên phong trong lĩnh vực bảo mật máy tính, Trend Micro cũng không thua kém khi nó mang đến một dịch vụ cung cấp thông tin về virus, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, các lỗ hổng nghiêm trọng, phân tích và đánh giả rủi ro,…

Dịch vụ phân loại đối tượng độc hại thành Malware (một loại phần mềm hệ thống gây hại cho máy tính), Spyware/Grayware (phần mềm gián điệp), Vulnerabilities (các lỗ hổng dễ bị virus tấn công và bản vá lỗi cần thiết). Bạn bấm chuột vào tên phần mềm độc hại trong danh sách để tìm hiểu thông tin chi tiết Description-mô tả, Platform-môi trường hoạt động, Overall risk rating-đánh giá mức nguy hiểm, Damage potential-nguy cơ gây thiệt hại, Technical Details-thông số kỹ thuật. Mục Free Tools bên trái gồm có các công cụ miễn phí Browser Guard 2010 (chủ động bảo vệ trình duyệt tránh những Javascript độc hại, hỗ trợ 64-bit), Prevention Tools (công cụ bảo vệ và giúp tránh khỏi các mối đe dọa từ web), Clean-up Tools (giúp phát hiện và làm sạch máy tính đã bị nhiễm virus).

Theo XHTT

Link download : http://about-threats.trendmicro.com/

Trả lời