Translator

Translator – Phầm mềm dịch

Translator là công cụ dịch miễn phí của Microsoft sẽ là người bạn đồng hành của bạn khi bạn cần dịch nhanh những gì bạn nhìn thấy. Sử dụng camera, nói một cụm từ hoặc gõ văn bản bạn muốn dịch. Dịch viết và dịch bằng camera có thể làm việc ngay cả khi ở chế độ offline với gói ngôn ngữ có thể tải về.

Vì vậy bạn có thể sử dụng Translator bất cứ khi nào thậm chí không cần có kết nối Internet.

Translator

Tính năng chính của Translator:

  • Dịch văn bản: có khả năng dịch được từ 45 ngôn ngữ
  • Dịch bằng camera: dịch bảng biển khẩu hiệu, thực đơn, báo hoặc bất kỳ văn bản nào với camera trên thiết bị sang ngôn ngữ bạn muốn ngay lập tức.
  • Dịch nói: Translator có thể dịch ngay khi bạn nói cho nó một từ hoặc cụm từ. Bản dịch nói yêu cầu kết nối mạng.
  • Chuyển văn bản thành giọng nói: nghe bản dịch với giọng nói của người bản xứ
  • Dịch ngoại tuyến: dịch ngay cả khi bạn không kết nối Internet, và khi bạn muốn tránh những chi phí chuyển vùng đắt đỏ bằng cách sử dụng các gói ngôn ngữ có sẵn.
  • Dịch từ bất cứ đâu: dịch văn bản từ ứng dụng Windows Store.
  • Đa nhiệm với kiểu xem snap: dịch nhanh trong khi vẫn làm các nhiệm vụ khác bằng cách “snap” Translator sang trái hoặc phải màn hình
  • Mỗi ngày một từ mới: nâng cao vốn từ vựng bằng cách gim Translator vào màn hình khởi động.
  • Lịch sử: lưu bản dịch và bạn có thể chỉnh sửa chúng.

translator

Trả lời