TouchMe Gesture Studio

Touchscreens đã cải thiện cách người dùng tương tác với máy tính bằng cách sử dụng TouchMe Gesture Studio, bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xuất các file thao tác tùy biến để thực hiện mọi việc.

Các thao tác cử chỉ hiện có:

 • 2/3/4/5 Finger Swipe Up/Down/Left/Right
 • 3/4/5 Finger Pinch In/Out
 • 2/3/4/5 Finger TipTap Left/Right
 • 2/3/4/5 Finger Rotate Clockwise/Counter Clockwise

TouchMe Gesture Studio

Các hành động hiện tại:

 • Hiển thị/ẩn bàn phím cảm ứng.
 • Tăng/giảm âm lượng.
 • Tăng/giảm độ sáng màn hifnih.
 • Mở/đóng/chuyển các thẻ trình duyệt.
 • Hiển thị thanh tác vụ.
 • Sleep, hibernate, Sign Out, Lock, Shut down, và Restart.
 • Mimic Keyboard Shortcut (chú ý: một số shortcut hệ thống như ALT+TAB, CTRL+ALT+DELETE hoặc WIN+D không thể tự động được trong Windows 8.1)

Ghi chú quan trọng:

Mục đích của TouchMe Gesture Studio là cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xuất file thao tác cử chỉ tùy biến và đó chính là những gì ứng dụng này có thể. Nó sẽ không bao giờ bao gồm công nghệ thao tác cử chỉ để bạn áp dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn có đường link bên trong ứng dụng để người dùng sử dụng công nghệ này.

TouchMe Gesture Studio

Các tính năng chính:

 • Tùy biến các thao tác cử chỉ riêng trên màn hình cảm ứng.
 • Xuất file thao tác cử chỉ và sử dụng nó với bất kỳ công nghệ nào bạn muốn.
 • Chọn một trong số 30 thaoo tác cử chỉ.
 • Sử dụng các thao tác cử chỉ trên tất cả các thiết bị.
 • Phím tắt tới bàn phím Mimic, thay đổi âm lượng, chuyển bàn phím,…

Phiên bản mới cập nhật:

 • Thêm khả năng xuất bản có thể in ra của các thao tác cử chỉ.
 • Cải thiện hành động độ sáng tối.
 • Cải thiện App: Minimize để nó có thể thu nhỏ trực tiếp các ứng dụng ngay cả khi chúng đang được mở tối đa.
 • Cải thiện Show Desktop để notepad không còn nháy báo nữa.
 • Cải thiện tính nhất quán của tất cả các thao tác liên tục.
 • Vá lỗi

Lam Le

Link download : http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/touchme-gesture-studio/740d3578-ddb4-4f74-b489-5a3782cb7607

Trả lời