Tin nhắn mật for Android

Ứng dụng tin nhắn mật giúp tạo ra những cuộc trò chuyện bí mật bằng tin nhắn, thông tin gửi và nhận không lưu lại trên chương trình tin nhắn mặc định của thiết bị.

Phải đăng nhập vào ứng dụng bằng mật khẩu mới có thể tạo và xem các cuộc hội thoại bị mật.

  • Tùy chọn Run khi có tin nhắn gửi đến, không thông báo có tin nhắn bình thường của chương trình nhắn tin.
  • Tùy chọn hiện lên thanh trạng thái một đoạn test bất kỳ do người dùng nhập vào, không thông báo có tin nhắn bình thường của chương trình nhắn tin.

Tin nhn mt for Android Tin nhn mt for Android Tin nhn mt for Android Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.congdongjava.secretsms

Trả lời