The Light Designer BSC

BSC Designer là một tiện ích phần mềm miễn phí để quản lý các chỉ số hiệu suất chính (KPI). Phiên bản chính của BSC được thiết kế để giúp các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ bắt đầu với KPI và các khái niệm bảng điểm cân bằng.

The Light Designer BSC cung cấp chức năng cơ bản để quản lý KPI. Phần mềm này là một thay thế tuyệt vời cho việc thiết kế hướng dẫn sử dụng của thẻ điểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể được nâng cấp lên phiên bản Light Standard hoặc Professional.

BSC Designer Light cung cấp các chức năng cần thiết để tạo ra và quản lý các chỉ số, tính toán chỉ số bằng cách sử dụng các giá trị và trọng lượng tương đối.

Chức năng quản lý cơ bản được cung cấp trong thiết kế BSC là:

 • Quản lý các mục và các chỉ số
 • Chỉnh sửa chi tiết các mục và các chỉ số
 • Thời gian, ví dụ khả năng xác định các giá trị khác nhau cho các chỉ số ở các thời điểm khác nhau
 • Quản lý điểm và trọng lượng
 • Hiệu suất công thức quản lý. Trong phiên bản chính công thức hiệu suất được xác định trước có sẵn.
 • Khi nào người sử dụng BSC Designer Light nên xem xét việc nâng cấp nhiều tính năng hơn phiên bản:
 • Nếu chức năng báo cáo là cần thiết. Phiên bản Standard and PRO hỗ trợ tùy chọn báo cáo phong phú, bao gồm cả HTML và báo cáo Excel;
 • Nếu công thức hiệu suất tuỳ chỉnh là cần thiết. Phiên bản PRO cung cấp khả năng tạo ra bất kỳ loại công thức hiệu suất, không chỉ tuyến tính;
 • Khi đại thuyết trình hình ảnh, ví dụ như bản đồ chiến lược là cần thiết;
 • Phiên bản Pro và Standard cho phép truy cập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Ví dụ,
 • phiên bản Pro hỗ trợ chỉ số SQL để truy cập dữ liệu từ hệ thống ERP;
 • Lọai bản khác nhau đồ được hỗ trợ, bao gồm cả biểu đồ radar và biểu đồ thời gian;

Hải Yến

Link download : http://www.bscdesigner.com/bsc_designer_light.exe

Trả lời