TestDisk and PhotoRec

TestDisk and PhotoRec là tiện ích phục hồi dữ liệu mạnh mẽ. Được thiết kế giúp phục hồi phân vùng bị mất  và  khôi phục khả năng không khởi động đĩa do phần mềm bị lỗi, một số loại virus hay lỗi của con người (vô tình xóa phân vùng).

TestDisk and PhotoRec

PhotoRec giúp phục hồi hình ảnh bị mất hoặc các tập tin từ bộ nhớ máy ảnh kỹ thuật số (CompactFlash, Memory Stick, Secure, SmartMedia, Microdrive, MMC, bộ nhớ USB Drives), thậm chí cả đĩa cứng và CDRom.

Tính năng chính của “TestDisk and PhotoRec”:

  • Chữa bảng phân vùng bị hỏng, phục hồi phân vùng bị xóa.
  • Khôi phục lại boot sector của FAT32/NTFS từ bản backup.
  • Tạo lại (rebuild) boot sector FAT12/FAT16/FAT32/NTFS.
  • Chữa bảng FAT bị hỏng.
  • Xây dựng lại NTFS boot sector.
  • Phục hồi NTFS boot sector từ bản sao lưu của nó.
  • Chữa Master File Table (MFT) từ bản mirror.
  • Tìm các SuperBlock backup của ext2/ext3.
  • Phục hồi các tập tin từ FAT, NTFS và hệ thống tập tin ext2.
  • Sao chép các tập tin bị xóa từ FAT, NTFS và phân vùng ext2/ext3.

Tuyết Mai

Link download : http://www.cgsecurity.org/testdisk-7.0-WIP.win.zip

Trả lời