Tarylynn

Tarylynn kết hợp 2 thư mục và những thư mục con của chúng. Nó rất tiện dụng khi cần phải sao lưu dữ liệu từ một ổ đĩa mạng, hoặc chép file lên máy tính xách tay. Chương trình rất dễ sử dụng, chỉ cần chọn 2 thư mục để so sánh và sau đó chọn sẽ chép thư mục nào lên thư mục nào. Bạn cũng có thể xóa file ở thư mục này mà thư mục kia không có. Khi so sánh, những file khác nhau sẽ được đánh dấu nên bạn sẽ biết trước những file nào sẽ được xử lý.

Link download : http://download.cnet.com/Tarylynn/3001-18511_4-75454267.html

Trả lời