SyMenu

Nếu trên USB của bạn có chứa nhiều phần mềm thì nhu cầu tạo một menu (tương tự như menu Start) để truy cập dễ dàng đến chúng là rất cần thiết. Và SyMenu ra đời nhằm phục vụ cho mục đích trên. Tuy vậy, SyMenu vẫn hoàn toàn chạy tốt trên máy tính.

SyMenu

SyMenu cho phép bạn tạo nhanh cách link tới các chương trình, file, các lệnh Windows, các thư mục và cả các URL. SyMenu còn hỗ trợ cho bạn 1 thanh tìm kiếm tương tự như trong Vista, giúp bạn tìm kiếm nhanh các mục đã được liệt kê.

Link download : http://www.ugmfree.it/Download/SyMenu/SyMenu.zip

Trả lời