SymbalooEDU

Đây là phiên bản nâng cấp nền tảng chia sẻ và hệ thống quản lý trực tuyến nổi tiếng Symbaloo. Theo thống kê của nhà sản xuất, hiện có khoảng 50 ngàn giáo viên đã sử dụng SymbalooEDU để tổ chức tài nguyên, tư liệu giảng dạy trong lớp học. Phiên bản SymbalooEDU mới có thêm các trang phân loại dữ liệu theo chủ đề khoa học cụ thể và hàng loạt công cụ từ hãng thứ ba hỗ trợ giảng dạy trên nền web như TeacherTube, Slideshare, Google Docs, Flickr

Với một tài khoản Free Plus, người giáo viên có thể thêm logo trường, các đường liên kết riêng. Phiên bản SymbalooEDU mới cũng cho phép người học dễ dàng chia sẻ các trang Symbaloo và bài học của mình với bạn bè trong lớp.

SymbalooEDU bản miễn phí cho phép 50 người dùng, khả năng xây dựng thương hiệu trường học riêng, tùy chỉnh tên miền. Gói thương mại tính phí 2 USD/người.

Link download : http://www.symbalooedu.com/

Trả lời