SXPasswordSuite

SXPasswordSuite là bộ sưu tập hoàn hảo dành cho các phần mềm khôi phục mật khẩu được cung cấp bởi SecurityXploded.com. Nó có chứa các phiên bản mới nhất của các công cụ khôi phục mật khẩu, giúp người dùng tiện ích hơn trong việc nhận các ứng dụng này ở một nơi mà không phải lo lắng về việc download riêng biệt chúng.

 

SXPasswordSuite bao gồm các công cụ khôi phục mật khẩu sau: FirePasswordViewer, GooglePasswordDecryptor, IEPasswordDecryptor, ChromePasswordDecryptor, OperaPasswordDecryptor, OutlookPasswordDecryptor, NetworkPasswordDecryptor, FirePassword, FireMaster – tất cả các công cụ này đều là ứng dụng riêng biệt và không yêu cầu bất kì một cài đặt nào, hoạt động trên nhiều nền tảng của Windows.

Phiên bản mới này có:

  • Thêm công cụ khôi phục mật khẩu MirandaPasswordDecryptor.

Link download : http://securityxploded.com/getfile.php?id=5555

Trả lời