Super Mario Sunshine 128

Super Mario Sunshine 128 là một trong series trò chơi Nintendo Mario. Hãy hướng dẫn Mario thông qua vương quốc Nấm kết hợp với trò chơi Super Mario Sunshine và Super Mario 64.

Super Mario Sunshine 128

Sử dụng phím mũi tên để di chuyển, phím space để nhảy khi chơi ở chế độ ordinary hoặc sử dụng chuột để chơi ở chế độ khác. Thu thập những cây nấm hoặc đồng tiền vàng để nâng cao điểm số.

Hãy tham khảo cách chơi trong đoạn video sau: 

Đặng Hương

Link download : http://down.eplaybus.com/sunshine-128.exe

Trả lời