Super Flexible File Synchronizer for Linux

Super Flexible File Synchronizer là phần mềm dùng để sao lưu dữ liệu và đồng bộ hóa PC, server và máy tính xách tay.

Những thông số được lưu trong những profile khác nhau, và phần mềm hỗ trợ server FTP, nén file ZIP, mã hóa dữ liệu và lịch sao lưu tự động. tChức năng lịch có thể chạy như một dịch vụ – không cần người dùng phải vào máy.

Công cụ đồng bộ hóa file có khả năng linh họat chọn file và thư mục trên toàn bộ cây thư mục và nó hỗ trợ thông báo qua email, phân loại profile và nhiều bộ lọc khác.

Chức năng chính:

– Nén, mã hóa dạng ZIP

– Truy cập server FTP, khả năng lựa chọn mức bảo mật quá trình trao đổi dữ liệu(SSH,SSL/TLS) (đồng bộ hóa file FTP và SFTP)

– Phát hiện những file dịch chuyển( khi thư mục được sắp xếp lại)

– Thông báo qua email( tự chọn thông báo về kết quả qua trình đồng bộ hóa)

– Chức năng “ Exact Mirror” ( để tạo ra bản sao y bản gốc, thậm chí nó có nghĩa rằng cả file bị xóa hay file mới thay thế file cũ) ( chắc cho ai thích dùng máy cả ở nhà lẫn cơ quan mà không phải mang vác)

– Giữ nhiều phiên bản sao lưu khác nhau của mỗi file( tự chọn)

-Chức năng Database-Aware( có thể dùng an toàn cả cho file hệ thống)

– Có thể dùng Recycle Bin cho những phiên bản file cũ đã bị xóa)

– Thông báo chi tiết nếu muốn( xem thanh Options)

– Và rất nhiều chức năng khác.

Theo shoptinhoc

Link download : http://www.superflexible.com/SuperFlexibleLinux.tar.gz

Trả lời