Super Finder XT

Super Finder XT là công cụ tìm kiếm miễn phí, đi kèm với rất nhiều tùy chọn nâng cao cho phép người dùng tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng.

Super Finder XT

Tiện ích tìm kiếm của Windows không cho phép bạn tìm mã nguồn cho các file html nhưng Super Finder có thể làm được việc đó, đây là một điều đáng mừng cho các nhà phát triển website. Chỉ cần nhấp chuột phải vào kết quả tìm kiếm được, menu ngữ cảnh sẽ mở ra cho phép bạn mở các tập tin html bằng Notepad hoặc các trình soạn thảo ưa thích.

Super Finder XT

Tính năng chính của Super Finder XT: Tìm theo tên file và phần mở rộng:

Để tìm được chính xác các file theo yêu cầu, chương trình cho phép bạn đặt một số điều kiện như: trong nội dung file có gì (Find Content), ngoại trừ những gì (Exclude), tìm trong thư mục con hay không (Include Subfolders)…

Tìm theo ngày giờ (Date Time):

Cho phép bạn tìm theo ngày tạo, ngày sửa, ngày truy cập gần nhất. Bạn có thể dùng các lựa chọn “After date”, “Before date”, “After time”, “Before time” để tìm nhanh hơn.

Tìm “cao cấp” (Advanced):

Vào trình đơn “Advanced” bạn thấy có 4 loại thuộc tính của file gồm file hệ thống (System), file chỉ đọc (Read only), file ẩn (Hidden) và file lưu trữ (Archive).

Bạn chọn thuộc tính nào chương trình sẽ tìm loại file đó. Ngoài ra, trong hộp “File size”, được phép giới hạn dung lượng của file để Super Finder tìm chính xác.

Định mức độ ưu tiên (Priority):

Super Finder cho phép bạn thiết lập quyền ưu tiên để bộ xử lý biết mà thực thi việc tìm kiếm trước hay sau các tác vụ khác:

  • Nhàn rỗi (Idle).
  • Thấp nhất (Lowest).
  • Thấp hơn bình thường (Lower).
  • Bình thường (Normal).
  • Cao hơn bình thường (Higher).
  • Cao nhất (Highest).

Nếu muốn kết hợp nhiều điều kiện trong lúc tìm kiếm (gồm 4 phần trên), bạn đánh dấu vào mục “Contextual Menu Integration” ở thẻ “Setup” trước khi bấm lệnh Search.

Link download : http://www.webalice.it/guido.vinaio/releases/setup_SuperFinderXT.exe

Trả lời