SugarSync for iOS

SugarSync for iOS là ứng dụng sao lưu đám mây cho phép đồng bộ file, chia sẻ thư mục, truy cập dữ liệu trực tiếp từ iPhone/iPad.

SugarSync hỗ trợ đồng bộ dữ liệu tương tự như Dropbox, iCloud hoặc Box.net.

Tính năng:

  • Truy cập toàn bộ file, ảnh và nhạc
  • Sao lưu ảnh và video đám mây và đồng bộ thư mục trên máy tính
  • Phát nhạc
  • Download file hoặc toàn bộ thư mục nhanh, xem offline
  • Chia sẻ file và thư mục qua Email, sao chép và dán đường dẫn để chia sẻ với ứng dụng khác
  • Tạo thư mục mới hoặc file văn bản và đồng bộ tới máy tính
  • Chia sẻ, di chuyển và xóa file

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/vn/app/sugarsync/id288491637?mt=8

Trả lời